Håndhygiejne e-learningskursus

Kursusbeskrivelse

Velkommen til kurset “Værd at vide om håndhygiejne” I kurset kan du lære:

Hvorfor det er så vigtigt at forbedre håndhygiejnen i det danske sundhedsvæsen.

Hvad du kan gøre for at forbedre din egen og dine kollegers håndhygiejne.

Du tænker måske, at du allerede ved alt om håndhygiejne. Men undersøgelser viser, at korrekt håndhygiejne kun bliver udført i halvdelen af de tilfælde, hvor det er påkrævet. Dette viser, at det langt fra er alle, der er opmærksomme på den infektionsrisiko, man udsætter både sig selv og patienterne for ved en dårlig håndhygiejne.

Målene med kurset er:

At du skal blive mere opmærksom på håndhygiejne i dit daglige arbejde.

Præsentere dig for hånddesinfektion, som i langt de fleste tilfælde er en hurtigere og mere effektiv håndhygiejnemetode end håndvask.

Varighed.

Kurset tager ca. 30 minutter at gennemføre.

Du kan forlade kurset undervejs og vende tilbage til det sted, du forlod.

Kursusbevis

Når du har gennemført kurset, får du mulighed for at printe et kursus bevis.

Information om kurset

Kurset er online og kan gennemføres 24/7
Blive mere opmærksom på håndhygiejne i dit daglige arbejde.
Håndhygiejne