Vigtig information om Coronavirus

Corona retningslinjer

At beskytte vores mange borgere og patienter er første led i en god pleje. Derfor vil vi i Carelink opfordre dig til at blive testet hver 14. dag eller ved den mindste mistanke om kontakt med smittet eller symptomer på smitte. Skulle du modtage svar om, at din egen Covid-19 test er positiv, beder vi dig om STRAKS at henvende dig til os. På den måde kan vi hurtigst og mest hensigtsmæssigt påbegynde smitteopsporing. Ved negativt testsvar skal prøven gentages som normalt efter 14 dage. Da du har erklæret, ved tro og love-erklæringen, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, behøves du ikke kontakte Carelink ved negativt svar.

Da du er på besøg mange steder i løbet af en uge, er det yderst vigtigt at du sætter dig ind i og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer – på den måde beskytter vi bedst de mest udsatte og ikke mindst dig selv. Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan du tilgå her: Sundhedsstyrelsens Retningslinjer

 

Nærvær og tryghed i en hverdag med Corona

Corona har gjort hverdagen sværere for os alle, ikke mindst for de mest udsatte. Deres hverdag har ændret sig markant, og det betyder, at du som besøgende skal være ekstra opmærksom på at levere en god og nærværende pleje. Detaljer der for os kan virke ubetydelige, kan for borgeren ofte være nøglen til en bedre hverdag. For at skabe yderligere nærvær og tryghed i borgerens hverdag er Sundhedsstyrelsen blandt andet kommet med følgende tips:

Øjenkontakt: Der er stor værdi i at skabe en god øjenkontakt med borgeren. Det skaber tryghed og vished om, at du er der for at hjælpe borgeren, og at du ser borgeren, hvor han/hun er.

Stemmeleje og humør: Du kan gøre meget for at påvirke opfattelsen af dit besøg hos borgeren. Du kan udvise ro og munterhed med stemmen, og dernæst er det vigtigt at huske, at godt humør og humor smitter mere end Corona.

Fokus på detaljen: Ved at have øje på de små ting, ser vi også borgeren. Har borgeren brug for ekstra øjenkontakt, en hyggelig snak eller er der et specifikt ønske, er det vigtigt, at du forsøger at efterleve dette, så vidt det er muligt og forsvarligt.

Du kan få flere gode råd her: Sundhedsstyrelsen – Film om nærvær og tryghed i plejeopgaverne

 

Når du er på besøg ved borgeren, kan følgende bidrage til at begrænse potentiel smitte

  • Ved besøg hos borger, bør du altid spørge om de har symptomer der er forenelige med COVID-19.
  • Du bør sørge for at holde en forsvarlig afstand til borgeren, når du skal ind i boligen. Hvis borgeren selv åbner døren, bør du bede vedkommende om at træde en smule tilbage, inden du går ind i boligen.
  • Du bør forsøge at planlægge dine opgaver således, at du altid kan hjælpe borgeren med en afstand på mellem 1-2 meter.
  • Du bør selvfølgelig udføre korrekt håndhygiejne før og efter kontakt med borger, og det forventes selvfølgelig også at du benytter de foreskrevne værnemidler.
  • Vær ekstra opmærksom på rengøring, især på de kontaktområder som for dig, borgeren og andre plejere er fælles.
  • Sørg for at hjælpe alle borgere med god håndhygiejne og korrekt hosteetikette.
  • Gå i dialog med borgeren om hvorfor du gør, som du gør, og hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig og borgeren selv. Du bør tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Spørgsmål og svar om corona

Hvad gør jeg, hvis en af borgerne som jeg skal komme ved, er smittet med Covid-19?
Du skal tage din vagt som aftalt, men være ekstra forsigtig og anvende de værnemidler som kunden sætter til rådighed.

Mit barn er sendt hjem fra skole, må jeg godt tage på vagt? 
Ja du må gerne tage på vagt, så længe du ikke har symptomer.

Får jeg som vikar altid besked, hvis der er Covid-19 på det sted, jeg skal til?
Hvis vi hos Carelink er bekendt med det, vil du enten få det at vide af konsulenten, eller kunne læse det i informationen, når du booker vagten. Det kan dog hænde, at der konstateres Covid-19 uden, at vi hos Carelink er blevet informeret. Derfor skal du altid følge retningslinjerne, samt benytte dig af de værnemidler der er på stederne.

Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til værnemidler?
Du skal altid følge de retningslinjer der er på stedet. Der vil være værnemidler til rådighed til dig, medmindre andet er aftalt 

Hvad gør jeg, hvis jeg selv bliver smittet med Covid-19?
I så fald skal du kontakte Carelink på tlf. 86133110

Hvor ofte skal jeg testes? 
Vi anbefaler, at du bliver testet hver 14. dag. Du behøves ikke at give os besked ved negativ test.

Jeg har været i selskab med en der tester positiv, må jeg tage mine vagter, mens jeg venter på svar?
Hvis har nær kontakt til en Covid-19-smittet kollega eller familiemedlem i samme husstand, skal du sørge for at blive testet og blive hjemme fra arbejde, indtil der er svar på testen – også selvom der ikke er symptomer. Er testen positiv, skal du fortsat blive hjemme i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør (eller syv dage efter test, hvis der ikke er symptomer). Er testen negativ, kan du komme på arbejde igen.

Jeg har ondt i halsen, men jeg tror bare det er forkølelse, må jeg tage på vagt?

Hvis du har symptomer, der kan være tegn på corona-virus, skal du blive hjemme/straks gå hjem fra arbejde – også selvom det kun er lette symptomer.

Må jeg sige nej til at tage vagter, et sted hvor der er corona?
Carelink er ikke altid bekendt med, om der er corona-virus på stedet for din vagt. Du skal derfor, ligesom ved alt andet virus og infektion, passe din vagt når du har sagt ja til den. Dog skal du være ekstra opmærksom på hygiejne og værnemidler. 

Må jeg afmelde mine vagter, hvis der er mistanke om corona, på det sted jeg har vagt?
Nej, du skal tage dine vagter som aftalt og være ekstra opmærksom på hygiejne og værnemidler.

Hvis jeg skal testes, skal man så testes af 2 gange før jeg må tage vagter? 
Hvis der er gået mere end 6 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests. Hvis den første test er negativ, og du ikke har nogen symptomer på COVID-19, behøver du ikke længere at blive hjemme. Det er dog fortsat vigtigt, at du overholder de generelle råd om forebyggelse af smittespredning, da testen kun er et øjebliksbillede.

 

Har du spørgsmål?

Betina Skeel Jakobsen 

Kommunikationschef 

+45 44 22 42 41
[email protected]

Eller lad os ringe dig op

Vil du også

være en del af Carelink?

Vil du også være vikar hos CareLink?