Børne- og Ungeydelser

Børn og Unge – et specialiseret område i Carelink

Hvad kan Carelink tilbyde børne- og ungeydelser?

Med udgangspunkt i det enkelte barns behov tilbyder Carelink skræddersyede, kompetente og kvalificerede bemandingsløsninger inden for børne- og ungeområdet.

Hos Carelink arbejder vi inden for tre forskellige ydelsesområder; det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det respiratoriske område. Hver af de tre overordnede områder indeholder forskellige tilbud til børn og unge, der grundet nedsat funktionsevne – enten fysisk eller psykisk – har brug for vores hjælp og støtte.

Vores ydelser er defineret inden for de rammer og bevillinger, der udstikkes af kommuner og regioner i overensstemmelse med Service- og Sundhedsloven. Nedenfor kan du se en udspecificering af de respektive ydelser for hvert af de tre ydelsesområder.

 

Skræddersyede løsninger i tæt samarbejde med dig

Alle vores ydelser og løsninger tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem Carelink, den bevilligende myndighed og familien – og altid under hensyntagen til det enkelte barns behov og udfordringer.

Alle ansatte i Carelinks Børn og Ungeafdeling har en bred erfaring fra børne- og ungeområdet og er uddannet inden for det socialfaglige, det sundhedsfaglige eller det pædagogiske område. Det giver os de rette faglige kompetencer til at varetage opgaverne inden for børne- og ungeområdet. For Carelink er de sociale og personlige kompetencer dog mindst lige så vigtige som de faglige kompetencer. For at være en del af Carelink er det derfor afgørende, at man har både en personlig og en faglig stolthed i de opgaver, man varetager i arbejdet med børn og unge. Det sikrer den højeste kvalitet i vores ydelser og den største tryghed for det enkelte barn og dets familie.

Carelinks løsninger spænder vidt, og vi varetager mange forskellige typer af opgaver. Læs mere om de respektive ydelsesområder og de tilknyttede opgaver her:

Socialfaglige ydelser

Læs mere om de socialfaglige ydelser hos Carelink

Respiratoriske ydelser

Få hjælp til ventilationsopgaver, respiratorisk overvågning eller andre opgaver, der kræver respiratorisk hjælp.

Sundhedsfaglige ydelser

Læs mere om personlig hjælp og pleje SEL § 83/44 her.

Har du spørgsmål?

Dorthe Dyrholm Harbo 

Udviklingskonsulent hos Carelink

+45 96 19 31 10
[email protected]

Eller lad os ringe dig op