Om Carelink

Carelink – Danmarks bedste pleje og omsorgspersonale 

Carelink er Danmarks hurtigst voksende leverandør af omsorg til borgere og patienter i social- og sundhedssektoren. Med flere end 13.000 kompetente vikarer og teammedarbejdere tilknyttet, er vi blandt landets absolut største formidler af de rette sundhedsfaglige medarbejdere til de rette pleje- og sundhedsopgaver. Vi dækker hele landet og vores dygtige kollegaer varetager hver dag tusindvis af social- og sundhedsfaglige opgaver overalt i Danmark.

Vores grundværdier er ”omsorg” og ”respekt”

Hos Carelink har vi to grundværdier, som er gensidigt afhængige og gensidigt forpligtende. De danner grundlag for alt, hvad vi foretager os. De er vores pejlemærker for vores måde at være på, arbejde på og for den måde, vi samarbejder med vores kunder og behandler hinanden og vores borgere og patienter på.

 

Omsorg 

Borgere og patienter er de allervigtigste for Carelink. Det er dém, der er vores berettigelse, og dém, der har brug for vores hjælp og mærker vores ydelser på krop og sjæl. Sammen med vores kunder er det vores dedikerede mål at sætte nye, høje standarder for verdens i forvejen allerbedste social- og sundhedssektor, den danske. Midlet til at nå dette mål er ”omsorg”.

Omsorg er vores kerneydelse, og den går vi ikke på kompromis med. For at vi sammen med vores kunder kan udvise omsorg til borgere og patienter, skal vi vise omsorg for hinanden i vores organisation. Kun når vi som kollegaer, vikarer og teammedarbejdere føler os hørt, forstået og ordentligt behandlet, er vi trygge og glade og kan udvise den omsorg, som vi forpligter os til over for borgere og patienter.

 

Respekt

Med oprigtig omsorg følger oprigtig respekt. Vi arbejder med mennesker og forudsætningen for at levere den allerbedste omsorg er, at vi har respekt for hinanden. Gensidig og ligeværdig respekt er ligeledes forudsætningen for, at vi kan etablere de tillidsfulde relationer, det kræver at levere værdig pleje og omsorg.

Tilsammen repræsenterer vores grundværdier vores berettigelse og forudsætningen for, at vi kan kalde os Danmarks bedste omsorgsorganisation.

 

Vores kerneværdier rimer på ”fair”, ”ærlig” og ”troværdig”

Hos Carelink behandler vi alle både værdigt og ligeværdigt. Og vi møder alle i øjenhøjde. Vi er ordentlige og ærlige, og vi holder, hvad vi lover. Det synes vi er mest fair og er dét, der skaber den største troværdighed og de bedste relationer. Men grundlæggende handler det om god opførsel – og det er vel ikke for meget forlangt at opføre sig ordentlig, når man arbejder med mennesker, som vi gør hos Carelink.

 

Alt hvad vi gør, gør vi med vilje

At yde den allerbedste omsorg og den mest respektfulde tilgang til borgere og patienter kræver, at vi har evnerne. Både i kraft af de skarpeste sundhedsfaglige kompetencer og de bedste menneskelige kompetencer. Men det kræver i særdeleshed, at vi har viljen!

Hos Carelink gør vi alt med vilje. Vi har viljen til hver gang at yde vores bedste, uanset hvad. Vi har viljen til at gå forrest og gøre en forskel, uanset hvad. Og vi har viljen til at være Danmarks bedste omsorgsorganisation. Uanset hvad.

At gøre alt med vilje er vores løfte til hinanden, til vores kunder og ikke mindst til vores borgere og patienter, som har brug for vores pleje, omsorg og respekt.

 

Carelink leverer omsorg og respekt i stort og småt

Omsorg for borgere og patienter er vores omdrejningspunkt. Og ingen opgave er for lille eller for stor. Alle opgaver bliver udført med samme vilje, og vi leverer vores ydelser i følgende områder inden for social- og sundhedssektoren:

 • Plejecentre og hjemmepleje
 • Sygehuse
 • Psykiatri
 • Bosteder og bofællesskaber
 • Børnehaver og vuggestuer
 • Respiration
 • Børn og unge behandling

 

Vores tusindvis af socialt og fagligt kompetente vikarer og teammedarbejdere dækker følgende faggrupper:

 • Sygeplejersker
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Plejemedhjælpere 
 • Psykiatrimedarbejdere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter
 • Socialrådgivere

Vil du også være Carelink-vikar med vilje’?

 

Har du spørgsmål?

Brian Rosenberg 

Direktør

+45 86 13 31 10
[email protected]

Eller lad os ringe dig op

Vil du også

være vikar hos CareLink?

Vil du også være vikar hos CareLink?