Respiratoriske ydelser

Carelinks respiratoriske ydelser til børn og unge

Carelink har gennem mange år varetaget respiratorisk overvågning af børn og unge i eget hjem, og det er en af vores vigtige kerneydelser. Vi har opbygget en solid erfaring og ”know how” på området, som er medvirkende til at sikre kvaliteten på de enkelte ordninger.

 

Respiratorisk overvågning iht. Sundhedslovens bestemmelser

Ved denne type ordninger arbejder vi på delegation af landets respirationscentre, hvilket betyder, at det er det lægefaglige personale på det enkelte respirationscenter, der vurderer barnets behov for respiratorisk overvågning. Respiratorisk overvågning betyder, at man overvåger barnets respiratoriske behandling, herunder vejrtrækning og apparatur. Der findes forskellige typer af behandlingsformer; maskebehandling (CPAP og BiPAP), trachealkanyle og respirator.

Overvågningen varetages af et hold af kompetente hjælpere med en sundhedsfaglig baggrund og i det timeantal, der er vurderet behov for. Der kan være tale om dækning i såvel dag- som nattetimer.

Børn med respiratoriske udfordringer har en kronisk og/eller en alvorlig sygdom, og der stilles derfor store krav til hjælpernes faglige og personlige kompetencer.

Ud fra respirationscentrets bevilling og de faglige kvalitetskrav, der stilles i forhold til en given opgave, sammensætter vi et team af medarbejdere.

Vores mål er at skabe en ordning, hvor der opnås tryghed og kontinuitet for hele familien. Det gør vi blandet andet ved at ansætte et faglig kompetent team af færrest mulige medarbejdere. Samtidig vægter vi et tæt samarbejde med forældrene, så de kan føle sig trygge, når vi varetager den respiratoriske behandling af deres barn.

Til hver ordning er der tilknyttet en personalekonsulent fra Carelink, som har ansvaret for vagtplanlægning, opfølgning, koordinering og kommunikation med respirationscentre, regioner, kommuner, forældre, medarbejdere samt øvrige relevante aktører.

Hvis du ønsker at vide mere om Carelinks tilbud om respiratorisk overvågning af børn og unge, er du velkommen til at kontakte vores Teamafdeling på tlf.nr. 44 22 42 43.

Har du spørgsmål?

Dorthe Dyrholm Harbo

Udviklingskonsulent

+45 96 19 31 10
[email protected]

Eller lad os ringe dig op