Socialfaglige ydelser

Socialfaglige ydelser hos Carelink

Carelinks socialfaglige ydelser på børne- og ungeområdet er tilrettelagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i Serviceloven (SEL). Se vores socialfaglige ydelser beskrevet nedenfor.

  • Afløsning og aflastning SEL § 84
  • Støttet og overvåget samvær SEL §71, stk. 2-3
  • Familiebehandling SEL § 52, stk. 3,3
  • Kontaktpersonordning SEL §52, stk. 3, 6
  • Tidlig forebyggende indsats SEL § 11, stk. 3
Afløsning og aflastning SEL § 84.

Børn og Ungeafdelingen har stor erfaring med at tilrettelægge aflastning i barnets og familiens hjem. Det er en af vores kernekompetencer.

Vores mål er at altid tilrettelægge en skræddersyet løsning, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov samt at opnå kontinuitet og tryghed for hele familien. Hvert barn og familie er unik og har brug for en hjælp, der lige præcis fokuserer på det, de har behov for. Derfor bruger vi i Børn og Ungeafdelingen tid på at indsamle alle relevante informationer om barnet og familien, når vi tilrettelægger en løsning. Det betyder, at vi får en bedre forudsætning for at finde den helt rigtige medarbejder til opgaven.

Det er vigtigt, at der er god kemi mellem aflastningsperson og familie. Derfor har vi vores såkaldte ”hilse på besøg”, hvor medarbejder og familie får mulighed for at møde og tale med hinanden, inden selve opgaven går i gang. På den måde sikrer vi, at begge parter kan sige til eller fra i forhold til at opstarte et samarbejde.

Tilrettelæggelsen af et aflastningsforløb foregår altid i et tæt samarbejde med den enkelte kommune, ud fra foreliggende bevilling og det timeantal, der er vurderet behov for. Vi anser samarbejdet for yderst vigtigt og ligger vægt på løbende dialog og status omkring selve opgaven.

Der kan være tale om alt fra et mindre timeantal til døgndækkende aflastning.

Hvis du har brug for sparring omkring en konkret opgave eller ønsker Børn og Ungeafdelingens bud på, hvordan vi kan skrue en aflastningsordning sammen, er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 96 19 31 10.

Støttet og overvåget samvær SEL §71, stk. 2-3.

Carelinks Børn og Ungeafdeling tilbyder dygtige fagpersoner til at varetage støttet og overvåget samvær. Vi løser dagligt mange af denne type opgaver. Vi ved, at det er vigtigt for både barn og forældre, at samværet foregår i trygge og gode rammer, og at samværspersonen besidder de rigtige kompetencer.

Derfor er det altid et krav, at den pågældende medarbejder har flere års erfaring inden for samværsopgaver. Det er vigtigt, at man evner at balancere mellem at støtte, vejlede og sætte grænser.

Samværet kan foregå i familiens hjem eller et neutralt sted.

Der samarbejdes tæt med den pågældende kommune om opgaven, og der arbejdes ud fra den foreliggende bevilling.

Der udarbejdes skriftlig dokumentation i form af samværsbeskrivelser, observationer og status. I hvilket omfang bliver aftalt med kommunen.

Har du brug for at høre mere om vores tilbud omkring støttet og overvåget samvær, er du velkommen til at kontakte vores Børn og Ungeafdeling på tlf. nr. 96 19 31 10.

Familiebehandling SEL §71, stk. 2-3.

Carelinks Børn og Ungeafdeling tilbyder helhedsorienteret familiebehandling i familiens hjem. Formålet er at skabe forandringer og bedre trivsel for barnet og familien ved hjælp af støttende samtaler i familiens eget hjem.

Vores dygtige familiebehandlere har solide kompetencer og erfaring i arbejdet med børn og familier.

Familiebehandlingen tilrettelægges ud fra familiens behov og med udgangspunkt i barnet. Vores medarbejder vil have et tæt samarbejde med barnet og familien med fokus på at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre og yde råd og vejledning i forhold til alternative løsningsmodeller.

Familiebehandlingen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunen, og der arbejdes ud fra den bevilling og det timeantal, der er vurderet behov for. For at kunne yde den bedste indsats i familiebehandlingsopgaverne er det afgørende, at der foreligger flest mulige oplysninger omkring barnet og familien, herunder en handleplan. På den måde kan den rette kandidat udvælges, og vi kan arbejde fokuseret på at nå målene i handleplanen.

I forbindelse med opstart af familiebehandling, tager vi det første møde med familien sammen med rådgiveren fra kommunen med henblik på at skitsere rammer og mål. Derefter forløber familiebehandlingen efter fast aftale med familien omkring tid og sted.

Efter aftale med kommunen, udfærdiges der skriftlig dokumentation samt status efter ICS modellen.

Ønsker du at få mere information omkring vores tilbud? Eller har du en konkret opgave, som du gerne vil have et bud på, hvordan den kan løses? Så giv Børn og Ungeafdelingen et kald på tlf. 96 19 31 10.

Kontaktpersonordning SEL §52, stk. 3, 6.

Carelinks Børn og Ungeafdeling tilbyder kontaktpersonordninger til de børn og unge, der har behov for en tryg og stabil voksenkontakt i hverdagen.

Det er børn og unge, der har brug for støtte og vejledning i forhold til daglige rutiner, som eksempelvis at passe job eller skole, deltage i sociale arrangementer og fritidsaktiviteter. Samtidig er det også en opgave, der kan skabe en unik relation, og hvor personlige og dybe samtaler er en hjælp for den unge.

Vi har god succes med at tilrettelægge kontaktpersonordninger, der fungerer. Vi lægger vægt på det rigtige match mellem kontaktperson og den unge, samt at tilknytte en fast kontaktperson.

Ved kontaktpersonordninger tilbyder vi fleksible løsninger, der tilgodeser barnet eller den unge. Der kan eksempelvis være behov for, at kontaktpersonen kan træffes af den unge på sms eller telefon i et aftalt omfang.

Kontaktpersonordninger tilrettelægges i et tæt samarbejde med den bevilgende kommune. Der udfærdiges skriftlig dokumentation eller status efter aftale med kommunen.

Hvis du gerne vil vide mere om Carelinks Børn og Ungeafdelings tilbud vedr. kontaktpersonordninger, kan du rette direkte henvendelse på tlf.nr. 96 19 31 10. Så tager vi gerne en snak med dig.

Tidlig forebyggende indsats SEL § 11 stk. 3.

Carelinks Børn og Ungeafdeling tilbyder tilrettelæggelse af en tidlig forebyggende indsats til børn og familier. Indsatsen ydes i de tilfælde, hvor det er muligt at sætte tidligt ind, inden barnets problemer vokser sig store, og der bliver behov for mere omfattende indsatser.

Indsatsen skal kunne iværksættes hurtigt og der, hvor der er tale om afgrænsede problemstillinger. Vi har set en stigende tendens i denne type opgave og har god erfaring med at nå i mål med opgaven. Indsatsen er ofte familieorienteret og ydes som forebyggende råd og vejledning i hjemmet.

Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunen, og der udfærdiges skriftlig dokumentation og status efter aftale.

Har du brug for at vide noget mere om, hvordan vi kan hjælpe med en tidlig og forebyggende indsats, er du velkommen til at kontakte Carelinks Børn og Ungeafdeling på tlf. 96 19 31 10.

Har du spørgsmål?

Dorthe Dyrholm Harbo

Udviklingskonsulent

+45 44 22 42 41
[email protected]

Eller lad os ringe dig op